تماس با ما

 آدرس : تهران ، کیلومتر۱۶ جاده مخصوص بلوار کرمان موتور خیابان نخل
 ایمیل : info@azinep.com
 تلفن : ۲۵ الی ۴۴۱۹۱۶۲۰
 فکس : ۴۴۹۸۹۰۵۷