خط مشی کیفیت

شرکت آذین الکترونیک پیشرو به عنوان یک شرکت سازنده قطعات الکترونیکي خودرو با فراهم نمودن کادری مجرب، ماشین آلات مدرن و برخورداری از دانش فني، و با توجه به مباني نیازمندیهای زیست محیطي ، مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ای، خود را ملزم به رعایت استاندارد ISO 9001:2015 , IATF 16949 :2016:و الزامات خاص مشتریان دانسته و در جهت نیل به اهداف كيفي ، بر آورده کردن کلیه الزامات و قوانین ، همواره تلاش خواهد کرد تا با رویکرد فرآیندی و تفکر مبتني بر ریسک ،نوآوری ، كيفيت گرایي ، مشتری مداری و با رعایت ارزش های انساني، امکان فعاليت در فضای باز رقابتي را فراهم آورد و در کلیه فرآیند های سازماني خود، رعایت اصول اخلاقي و مبارزه با نژاد پرستي، پولشویي و رشوه خواری را ن سرلوحه قرار دهد، تا ضمن حفظ ارزشهای مربوط به ذینفعان، به عنوان بهترین و خوشنام ترین شرکت ایراني در تامین و تولید قطعات الکترونیکي شناخته شود.